ข้อตกลง และ เงื่อนไข

*กรุณาอ่านก่อนใช้บริการเว็บไซต์ BuyHomeCondo.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ BuyHomeCondo.com


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ BuyHomeCondo.com

ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง buyhomecondo.com  ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น  ๆ ของบุคคลภายนอก กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ  เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด นอกเหนือจากนี้, เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

การใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์ BuyHomeCondo.com ให้บริการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ออกโดยผู้ให้บริการอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตามกฏ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ และลบประกาศ พร้อมทั้งข้อความทั้งหมดของผู้ใช้บริการรวมถึงเพิกถอนสิทธิการใช้งานตลอดจนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์จะต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำการยืนยันตัวตนด้วยตัวเองผ่านทางอีเมลก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์

2. การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่กำกวม และไม่ซ้ำกัน หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลประกาศทิ้ง พร้อมทั้งเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. อนุญาติให้ลงประกาศเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ห้ามลงประกาศสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์

4. ต้องระบุตำแหน่งอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ให้ถูกต้อง

5. ห้ามใช้รูปภาพประกอบ/วีดีโอ/เสียง/การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ที่เข้าข่ายหลอกลวง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง

6. ข้อมูลตลอดจนรูปภาพประกอบ/วีดีโอ/เสียง/การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว จะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่ผิดศีลธรรมอันดี หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่

7. ห้าม และ งดประกาศ ข้อความดังต่อไปนี้

 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการเกี่ยวข้องกับการพนัน
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดการคุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย อวัยวะ, อาวุธปืน, ของผิดกฎหมายและศีลธรรมทุกชนิด
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าประเภทอาหารและยาทุกชนิด
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าในกลุ่มสินค้าลดน้ำหนัก, ลดความอ้วน, ควบคุมน้ำหนัก
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ BuyHomeCondo.com
 • ห้ามลงประกาศ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่มีความผิดตาม ** พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550
 • ไม่อนุญาติให้ทำการลงประกาศ หรือข้อความซ้ำๆ กันมาก
 • งดการแสดงประกาศที่ไม่มีข้อมูลติดต่อ, ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล์ ติดต่อกลับ
 • งดลงประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือที่ไม่ชัดเจนที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
 • ห้ามลงประกาศรับสมาชิกผลิตภัณฑ์ขายตรงทุกชนิด

8. ผู้ลงประกาศต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อการลงประกาศของท่าน ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการติดต่อที่เกิดขึ้นหลังจากการลงประกาศ อนึ่งหากไม่ต้องการลงประกาศอีกต่อไป ผู้ใช้ สามารถลบประกาศของท่านได้ที่หน้าสมาชิก

9. เว็บไซต์ BuyHomeCondo.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ประกาศที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตลอดจนปกป้องตนเองจากอาชญากรรม การหลอกลวง หรือการต้มตุ๋น

10. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

11. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนรายละเอียดประกาศที่ลงประกาศโดยผู้ใช้ ผู้ให้บริการขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลด หรือเพิ่มเติมกฏระเบียบการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ตลอดจนพบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาส่งรายละเอียดหาเรา คลิ๊กที่นี่ !