โพสต์ทั้งหมดในหมวดหมู่

ข่าวสาร | บทความ

NPA และ NPL คืออะไร? เลือกลงทุนอะไรดี?

การแข่งขัน และ การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์มือสองกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งการลงทุนซื้อสำหรับการอยู่อาศัยเอง และการลงทุนซื้อเพื่อเก็งกำไรและขายต่อในอนาคต ซึ่งตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มือสอง ก็คือ “ทรัพย์สินรอการขาย” หรือ NPA จากสถาบันการเงิน NPA คืออะไร? NPA (Non-Performing Asset)  ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ หรือ ทรัพย์สินรอการขาย จะเป็นทรัพย์สินที่สถานบันการเงินใดๆ ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ การเข้าสู้ราคา และการซื้อคืนการประมูลขายทรัพย์กรมบังคับคดี แล้วนำออกขายทอดตลาดให้ผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดรายได้กลับคืนมา ทรัพย์สินที่ทางสถาบันการเงินอาจซื้อมาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง, ทรัพย์สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ลูกหนี้มีปัญหา ได้ตีโอนชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน, ทรัพย์สินหลุดจำนอง กรณีที่ลูกหนี้นำทรัพย์สินมาค้ำประกันการกู้ยืม แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด รวมทั้ง ทรัพย์สินขายทอดตลาด จากลูกหนี้ที่ถูกสถาบันการเงินฟ้องและบังคับคดี ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่มักเป็นที่นิยมของผู้ซื้อในท้องตลาดเห็นจะหนีไม่พ้นอสังหาริมทรัพย์มือสองอย่างบ้าน หรือ คอนโด…

อ่านเพิ่มเติม

ลงทุนอสังหาฯ ด้วยอาวุธใหม่ ของนักพัฒนาที่ดิน

คนที่ประสบความสำเร็จในบ้านเรานั้น หากเรามองไปดีๆ จะพบว่า… คนเหล่านี้เติบโตขึ้นมาจากการพัฒนาที่ดิน การมองหาทำเลดีๆ แล้วทำการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หอพัก ฯลฯ เชื่อว่า การจัดรูปที่ดินจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังของนักพัฒนาที่ดินในอนาคต วิธีการจัดรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมายถึง “การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง” โดยนัยนี้ก็คือการนำแปลงที่ดินของชาวบ้านหลายแปลงมารวมกัน แล้วแบ่งแปลงใหม่ สร้างสาธารณูปโภคโดยเฉพาะถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปาเข้าไปในพื้นที่ การนี้จะทำให้แปลงที่ดินที่แบ่งใหม่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และยังไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่บริเวณจุดเดิม เพราะจุดเดิมอาจถูกตัดเป็นถนนใหม่ในพื้นที่โครงการ แต่การแบ่งนั้นต้องให้เกิดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันนั่นเอง วิธีนี้ก็คล้ายกับการพัฒนาที่ดินตามปกติของผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ซื้อที่ดินจากชาวบ้านแล้วรวมเป็นแปลงเดียวกัน สร้างสาธารณูปโภคแล้วจัดสรรใหม่ ต่างกันแต่ว่ากรณีนี้ชาวบ้านรวมตัวกันเอง หรืออาจมีผู้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว เช่น…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ

ธอส. อุ้มผู้สูงอายุ 50 ปี กู้บ้านได้ กับ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ” วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 4 เท่ากับ MRR – 3.25% ต่อปี (หรือ 3.50% ต่อปี) เปิดให้ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)ของประเทศไทยในอนาคต…

อ่านเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ ในปี 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบการจัดสรรให้ดำเนินการอย่างเป็น ธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อป้องกันข้อพิพาท หรือข้อฟ้องร้องจากผู้ซื้อบ้านกรณีที่ได้รับการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการจัด สรร หนึ่งในข้อปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เรื่องการละเลยต่อการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรร ผู้บริโภคไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับบริการจากสาธารณูปโภคตามที่ได้ทำการโฆษณาไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง มาจากการที่ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินบางส่วนทำการดูแลสาธารณูปโภคโครงการเอง เพื่อสิทธิและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ยินยอมยกให้เป็นสาธารณะ เป็นผลให้หนึ่งในข้อกำหนดที่ออกมาภายใต้ พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ได้แก่ เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดที่ดินแปลงย่อย ระบบ และมาตรฐานของถนน ทางเดินเท่า ระบบการระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ประปา และบริการสาธารณะที่จำเป็น อาทิ โรงเรียนอนุบาล สนามเด็กเล่น เป็นต้น แม้ว่ากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดการบริหารและดูแลรักษา สาธารณูปโภคภายในโครงการ…

อ่านเพิ่มเติม

“อสังหา” ฉบับปีมังกรทอง 2 กูรูชี้ทำเลบ้าน-คอนโดไม่กลัวน้ำ

“อสังหาฯ” ฉบับปีมังกรทอง 2 กูรูชี้ทำเลบ้าน-คอนโดไม่กลัวน้ำ โฟกัสราคาที่ดินปี 2555จากผลการสำรวจวิจัยของ เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทฯ พบว่า ราคาที่ดินในเขต กทม.และปริมณฑลยังคงเพิ่มขึ้นอีก 5% ส่วนราคาที่ดินใจกลางเมืองที่มีรถไฟฟ้าผ่านจะพุ่งขึ้นไม่ต่ำกว่า 12-15% แม้ว่าหลายพื้นที่จะประสบภัยน้ำท่วมก็ตาม ปีที่ผ่านมาแปลงที่ดินที่มีราคาสูงสุด คือ สยามพารากอน สยามสแควร์ และ พื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม–รถไฟฟ้าเพลินจิต ประเมินเป็นมูลค่าได้ถึง 1.4 ล้านบาทต่อตารางวา (ตร.ว.) หรือไร่ละ560 ล้านบาท เทียบกับปี 53 เพิ่มขึ้นถึง 17% ภายในเวลา 1 ปี ราคาที่ดินปี 54 เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบปี 53 ถือว่าเพิ่มสูงกว่าดอกเงินฝาก ลองถ้าย้อนไปในปี 53 จะพบว่า ราคาที่ดินเพิ่มสูงกว่า หรือสูงถึง 4.4% เพราะการส่งออกดี ทำให้เศรษฐกิจประเทศดี จึงมีผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาก ราคาที่ดินก็สูงขึ้น แม้จะมีวิกฤติการเมืองใน พ.ค.53 โดย ขณะที่ดอกเบี้ยและภาษีธุรกิจเฉพาะจะเพิ่มขึ้น “เมื่อ 17 ปีก่อน ที่ดินที่มีราคาแพงที่สุดอยู่ที่เยาวราช สีลม และสยามสแควร์ ตร.ว.ละ 700,000, 450,000 และ400,000 บาทตามลำดับ แต่ปัจจุบันที่ดินที่มีราคาสูงขึ้นผิดหูผิดตา หรือเพิ่มขึ้นปีละนับสิบเปอร์เซ็นต์ โดยไม่หยุดเลยก็คือ ที่ดินริมถนนที่มีรถไฟฟ้าสายต่างๆวิ่งผ่าน” นายโสภณ ที่ดินที่ รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) วิ่งผ่าน มีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.7%ในช่วงปี 53-54 ที่เพิ่มต่ำสุดคือ หมอชิต เพิ่มขึ้นเพียง 5.6% แต่ก็ยังจัดว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ดินทั้ง กทม.และปริมณฑลที่เพิ่มขึ้น 4% “ตั้งแต่เปิดเดินรถไฟฟ้ามาเมื่อปี 41 จนถึงวันนี้…

อ่านเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2555

  สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เรื่อง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 55 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ โดยมี คุณนิศารัตน์ รัตนศักดิ์โสภณะ เป็นผู้ดำเนินรายการ Money Channel [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ShefJ1NILNA[/youtube] บทความที่น่าสนใจ อื่นๆ: “อสังหา” ฉบับปีมังกรทอง 2 กูรูชี้ทำเลบ้าน-คอนโดไม่กลัวน้ำ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร

อ่านเพิ่มเติม